Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

 

TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş. (“TT TEKNOLOJİ”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1)  İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Kişisel bilgileriniz TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

A. Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);

 

a)  ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

b)  fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

 

B.  Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri, anket ve çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

 

a)  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)  bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

c)   talep/şikayetlerin takibi,

d)  iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)   yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f)   internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

 

 

 

C. Müşterilerimiz

 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);

a)  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c)   iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)  lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)   mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f)   mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g)  pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

h)  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

i)    yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

j)   fiziksel mekan güvenliğinin temini,

k)  hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

l)    saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n)  reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,

o)  firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

p)  iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

D. Potansiyel Müşterilerimiz

 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;

 

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,

e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

 

E.  Tedarikçi Çalışanımız

 

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

 

a)  iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b)  iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)   fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d)  tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g)  iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

F.  Tedarikçi Yetkilimiz

 

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 

a)  iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b)  mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

c)   finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d)  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

e)   yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

f)   fiziksel mekan güvenliğinin temini,

g)  hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

G. Çalışanlarımızın Yakınları

 

Çalışanlarımızın yakınlarına ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. adres bilgisi);

 

a)    iş kazalarında gerekli SGK bildirimlerinin yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

 

 

 

2)  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

3)  Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz, TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

(vi) Müşterilerimizin ve Potansiyel Müşterilerimizin Kimlik ve iletişim verileri, açık rızalarına dayanılanarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

 

4)  Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

g) Çalışanlarımızın yakınlarına ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

 

5)  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

TT Teknoloji Ürünleri A.Ş olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 

6)  Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.’e ait “https://www.technofashionglobal.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş

Adres: Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza No:5a / Kat:22 No:58 Sarıyer/ İstanbul

E-Posta: [email protected]

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.