Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
SATICI
Ticari Ünvanı: TT Teknoloji Ürunleri A.Ş.
Adresi: Maslak Mah. Bilim Sk. No:5A Sun Plaza Kat:22 No:58 Maslak / İstanbul
Telefon: 0850 346 08 22
Satıcı Mersis No: 
ALICI
Adı – Soyadı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-mail: 
Teslimat-Fatura Adresi: 
Yukarıda belirtilen Fatura Bilgilerinin farklı kişi/lere ait olması durumun da verilen ve onaylanan tüm bilgilerden sipariş talebinde bulunan ALICI sorumlu olacaktır.
ALICI verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Verilen bilgiler ile ALICI’nın ürünün tesliminde sorun yaşaması halinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’ine (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan ve aşağıda belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış ve taraflar arasında kabul edilmiştir.
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Yemek Sepeti ile akdetmiş oldukları  internet sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:
Ürün
Miktar
Ürün Bedeli (Birim Fiyat)
KDV
Kargo Ücreti: 
İndirim:
Ödeme Şekli (Kredi Kartı, Online Kredi Kartı(OKK), Banka Kartı): 
Toplam Sipariş Tutarı: 
ALICI, Kredi Kartı, Online Kredi Kartı (OKK), Banka Kartı ile ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. Ürünlerin kapıda teslimi esnasında Kredi Kartı, OKK söz konusu ise Kimlik İbraz edilmelidir bu hallerde tüketici güvenliği gereği SATICI’nın siparişi teslim etmeme hakkı bulunmaktadır. SATICI’nın, ALICI’nın kredi kartı, OKK, Banka Kartı ödemelerine ilişkin olarak ilgili bankaya karşı herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü bulunmamaktadır.
Teslimden sonra ALICI’nın Kredi Kartı’nın, Banka Kartı’nın yetkisiz kişilerce kullanımı söz konusu olursa ve ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi gündeme gelirse ALICI 3 (üç) gün içerisinde başka bir Kredi Kartı, Banka Kartı ve OKK olarak bedeli ödeyeceğini kabul etmektedir.
Belirtilen ürün fiyatları siparişin oluşturulduğu andaki bedellerdir. Fiyat ve ürün bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI hatayı gidermek üzere teslimat yapabilecektir. Bu halde siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. Bunun dışındaki ALICI kaynaklı iptalleri takiben tekrar oluşturulan siparişlere ek taşıma bedeli alma hakkını saklı tutmaktadır.
ALICI, tartılarak satılan ürünleri sipariş verdiğinde, SATICI sipariş miktarına uymak için azami gayreti gösterecektir.  Bu rağmen hazırlanan ile talep edilen miktar, gramaj farklılık gösterebileceği için veya alternatif olarak sağlanan ürünler sebebiyle toplam alışveriş tutarı, teslimat anındaki faturadan değişik olabilecektir.
*Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca plastik, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeli satışlar dahil ücrete tabi olmak durumundadır.
Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanım içindir. Toptan/yeniden satış amaçlı siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı saklıdır. Bu durumda ilgili bedeller iade edilecektir.
MADDE 4 - MAL/HİZMETİN FİYATI
Mal/hizmetin peşin fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonunda ALICI’ya siparişinin alındığına, sipariş detaylarına ve faturasına ilişkin bilgilendirme emaili gönderilecektir. Technofashion tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.
MADDE 5 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya Teslim Eden tarafından teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Sipariş günü ürün/hizmet temin edilerek Teslim Eden tarafından Alıcı’ya veya işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.
MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı ve Teslim Eden tarafından verilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.
Alıcılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve Teslim Eden tarafından verilen teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
ALICI’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti Teslim Eden’den teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından Teslim Eden’den teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir.
MADDE 7 - SATICININ ve TESLİM EDEN’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı ve Teslim Eden, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ve fiş/faturası ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı mal/hizmetin Teslim Eden;’e teslim anına kadar bu hususlardan sorumlu olmakla birlikte Teslim Eden mal/hizmetin Satıcı’dan teslim alınarak Alıcı’ya teslim edilmesi anına kadar sorumlu olacaktır.  Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde Teslim Eden’e teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı veya Teslim Eden sorumlu tutulamaz.
Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
MADDE 8– CAYMA HAKKI 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;
8.1 Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
8.2 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen email adresine yazılı olarak yapılmış olması yeterlidir. Bu hakkını kullanan ALICI bildirimi yönelttiği tarihten itibaren aynı gün yada takip eden gün içinde gün içerisinde ALICI’ya yönlendirilen SATICI’nın dağıtım elemanlarına malı iade etmek zorundadır.
8.3 Cayma hakkının süresinin tespit edilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
1- Tek bir siparişe konu olan ancak ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, ALICI veya ALICI tarafından teslim alması için ayrıca belirtilen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
2- Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde ALICI veya ALICI tarafından teslim alması için ayrıca belirtilen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
3- Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumda ise ALICI veya ALICI tarafından teslim alması için ayrıca belirtilen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün.
ALICI’NIN CAYMA HAKKINA KONU OLAN BİR ÜRÜNÜ SATIN ALMIŞ OLMASI VE CAYMA HAKKINI KULLANMASI HALİNDE SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür
8.4. Tüketicinin cayma hakkı;
İ. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
İİ. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
İİİ. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,
İV. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
V. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
Vİ. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
Vİİ. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
Vİİİ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,
İX. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
X. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere UYGULANMAZ.
Özellikle cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden çabuk bozulabilecek veya son tüketim tarihi bulunanlar, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket, cilt gibi koruyucu kısımları açılmış ve bu nedenle sağlık açısından iadesi uygun olmayanlar, başka ürünlerle karışan ve niteliği gereği ayrıştırılması söz konusu olamayanlar ile anılan koruyucu kısımları açılmış olan kitap, dijital içerik, bilgisayar sarf malzemeleri, gazete, dergi, süreli yayınlarda, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
8.5 ALICI cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
8.6 SATICI ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
8.7 ALICI, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICIYA geri göndermek zorundadır.
MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Anayasa, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmelikler vb. mevzuatta yer alan düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır.
SATICI, kişisel verileri münhasıran Sözleşme kapsamında taahhüt edilmiş bulunan hizmetlerin sunulması amacı ile işleyecek, gerekli olması halinde iştiraklerine, iş ortaklarına, talep halinde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecek ve hizmetin sona ermesi veya ALICI’dan bu doğrultuda bir talep iletilmesi halinde talebi hukuki yükümlülükleri kapsamında işleme alacaktır.
Yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerde herhangi bir değişikliğe neden olduğu takdirde Taraflar söz konusu uyumu sağlamak için derhal gerekli çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirecektir.
ALICI’nın işbu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle SATICI’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile yükümlü olduğunu ve üçüncü kişilerin bu nedenle SATICI’dan olan her türlü talepleri için kendisine rücu hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şahsa ait kişisel verilerin işlenme usullerine ilişkin ayrıntılı bilgiye Şirket internet sitesinden ulaşılabilecektir. Ayrıca, her şahsın Şirket’e başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bilgi ve başvuru taleplerinin internet sitesinde yer alan veri sorumlusu temsilcisine yöneltilmesi halinde Şirket ilgili talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Şirket talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Bu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Tüketiciler, Satıcı veya Teslim Eden ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın veya Teslim Eden’in çözememesi durumunda, mal/hizmet bedeline göre Alıcı Tüketici Hakem Heyetlerine yahut Tüketici Mahkemelerine uyuşmazlığın çözümü için başvurma hakkına sahiptir. Tacir tarafından yapılan alışverişler için İstanbul Merkez Asliye Ticaret Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 12- MÜCBİR SEBEP 
SATICI mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen hava şartları, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü koşullar nedeni ile ürün/ler teslim edilemez ise 3 (üç) gün içerisinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI bu halde siparişin iptalini yahut engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini isteyebilir.
Sözleşmeye konu ürünlerin stokta bulunmaması durumunda SATICI, ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve ALICI’nın ödediği bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 (ondört) gün içinde iade edilmesi koşulu ile SATICI’nın ürünü teslim etmeme hakkı vardır.
Teslimat adresi dışında başka bir yere teslim gerçekleştirilmez. Teslimat adresi olarak kapı önü, park, otopark gibi belirsiz adresler kabul edilmeyecektir.
MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın, Teslim Eden’in ve Yemek Sepeti’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 14 - YÜRÜRLÜK 
14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda Ön Bilgilendirme Formu ile birlikte onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
Tarih:
SATICI[ Technofashion]
ALICI
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.